Om Svømmegruppa/Swimming group 


Denne gruppa er opprettet som et initiativ for å tilby svømming for medlemmene på Hundsund Bad.


Dette fungerer slik:

1: Du kjøper et klippekort på Hundsund (12 klipp) Koster nå kr. 1.100,-

2: Sender kvitteringen til Sunniva Syrrist (sunniva.syrrist@telenor.com) med ditt kontonr

3: Du får da refundert et beløp på kr. 600 pr. kort - inntil 3 klippekort for hvert kalenderår 


This group was initiated to provide swimming for it's members at Hundsund Bad, which works like this: 

1: You buy a clip card at Hundsund (12 clips). Current price 1.100 NOK.

2: Send the receipt to Sunniva Syrrist (sunniva.syrrist@telenor.com) with your bank account number

3: The reimbursement is 600 NOK pr clip card, and you can get up to 3 reimbursements per calendar year 
Styret i gruppa

Leder:

Kasserer: Sunniva Syrrist

Kontakt hovedstyret: Sunniva Syrrist