Om Svømmegruppa


Denne gruppa er opprettet som et initiativ for å tilby svømming for medlemmene på Hundsund Bad.


Dette fungerer slik:

1: Du kjøper et klippekort på Hundsund (12 klipp) Koster nå kr. 1.100,-

2: Sender kvitteringen til Sunniva Syrrist (sunniva.syrrist@telenor.com) med ditt kontonr

3: Du får da refundert et beløp på kr. 600 pr. kort - inntil 3 klippekort for hvert kalenderår 


Styret i gruppa

Leder:

Kasserer: Sunniva Syrrist

Kontakt hovedstyret: Sunniva Syrrist